usługi szkolenia BHP

Usługi BHP i ppoż.

Zakres usług:

 • Kompleksowy Outsourcing BHP
 • Szkolenia Wstępne BHP (instruktaż ogólny)
 • Szkolenia Okresowe BHP:
  • Pracodawcy i inne Osoby Kierujące Pracownikami
  • Pracownicy Inżynieryjno – Techniczni
  • Pracownicy na stanowiskach Administracyjno – Biurowych
  • Pracownicy na stanowiskach Robotniczych
 • Szkolenia BHP metodą e-learningu
 • Szkolenia BHP w języku angielskim (OSH Service)
 • Sporządzanie dokumentacji BHP:
  • Ocena Ryzyka Zawodowego
  • Kompleksowa dokumentacja powypadkowa
  • Analiza warunków BHP (Audyt BHP)
  • Ocena i dostosowanie maszyn do wymagań BHP
  • Instrukcje stanowiskowe BHP
 • Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości
 • Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa Pracy z wyrobami zawierającymi Azbest
Zakres usług:

 • Kompleksowy Outsourcing P.POŻ.
 • Szkolenia z zakresu ochrony P.POŻ.
 • Praktyczne ćwiczenia z użyciem sprzętu przeciwpożarowego(gaśnice hydranty itp.
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Opracowywanie planów ewakuacyjnych
 • Ocena zagrożenia wybuchem (ATEX)
 • Dobór i sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków P.POŻ.
 • Opracowywanie Zakładowych Planów Operacyjno – Ratowniczych
 • Kompleksowe usługi Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Zakres usług:

 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia człowieka
 • Szkolenia prowadzone z użyciem profesjonalnego fantomu ćwiczebnego oraz innych urządzeń ratowniczych
 • Organizacja i wdrażanie Systemów Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
  w Zakładach Pracy